mainImage

‘Testen zonder afspraak beter wapen tegen corona’

27 november 2021, 19:40 uur
Den Haag & Regio

Alle politieke partijen in Den Haag zijn er voor dat er kan worden getest op corona zonder afspraak. Dat is gebleken bij de recente vergadering van de Haagse gemeenteraad. Een motie hiertoe had Judith Klokkenburg van de ChristenUnie/SGP ingediend.
 
Klokkenburg voerde hiertoe aan dat er in bepaalde stadsdelen in Den Haag, zoals Laak, Centrum en Escamp, sprake is van een lage vaccinatiegraad en mensen zich bij klachten zich niet altijd laten testen. Op dit moment zijn er veel drempels voor het maken van een testafspraak, zoals afstand tot een testlocatie en het moeten maken van een afspraak. In Amsterdam Amsterdam kun je je inmiddels laten testen zonder afspraak in testbussen en testunits. Dat is ook het geval in alle testlocaties van de GGD Rotterdam-Rijnmond.
 
Op dit moment lijkt testen zonder afspraak in Den Haag echter nog een utoptie, omdat er zelfs voor testen mét afsrpaak onvoldoende capaciteit is. Toch wil de ChristenUniie/SGP om onderzoek of testen zonder afspraak ook op termijn in Den Haag ingevoerd kan worden in wijken met een lage vaccinatiegraad.