Nieuwe partij geroyeerde lijsttrekker Denk: Haags Belang

22 December 2021, 11:09 uur
Den Haag & Regio
mainImage

De Haagse politicus Abdoel Haryouli, die vorige maand in conflict kwam met de partijleiding van Denk en daardoor werd gepasseerd als lijstrekker, start een nieuwe lokale partij die mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar.

Haryouli beschuldigde de partij Denk van afluisterpraktijken. De partijleiding beschuldigde hem vervolgens van discriminatie en royeerde hem als partijlid.

De politicus gaat nu als lijsttrekker van Haags Belang meedoen aan de Haagse gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022. “Haags Belang is een lokale partij die zich onder andere vanuit de waarden rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en sociale cohesie wil inzetten voor de belangen van Hagenaars en Hagenezen”, aldus Haryouli.

”De afgelopen jaren hebben we kunnen zien hoe het stadsbestuur weinig of geen aansluiting heeft kunnen vinden op met name kwetsbare groepen mensen in onze stad”, zegt Haryouli. “Of het nou gaat om corona, de leefbaarheid in kwetsbare wijken, de uitbuiting van arbeidsmigranten of de uitsluiting van mensen met een beperking op de woningmarkt, telkens blijkt dat de afstand tussen de burger en de beleidsmakers op het IJspaleis levensgroot is.”

Meerdere zetels

Momenteel is Haags Belang bezig met het schrijven van het verkiezingsprogramma dat volgende maand zal worden gepresenteerd. Naast gelijkwaardigheid zullen leefbaarheid, betaalbaar wonen, de wijkaanpak en een evenredige verdeling van de bevolkingsgroei over de stad belangrijke speerpunten zijn.

De aankomende weken zullen nog meer kandidaatsraadsleden worden gepresenteerd. Begin februari volgt dan de volledige kandidatenlijst. Haryouli: “Haags Belang gaat voor meerdere zetels.”