Haags monument slavernijverleden op Lange Voorhout

23 March 2023, 18:34 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag is akkoord met het Lange Voorhout als locatie voor het herdenkingmonument voor het Trans-Atlantisch slavernijverleden. Een advies hierover van de organisatie Stroom Den Haag wordt door het stadsbestuur overnomen.

De suggestie om met het moment niet alleen stil te staan bij het slavernijverleden, maar ook bij de Hindoestaanse en Javaanse contractarbeiders die na de afschaffing van de slavernij naar de plantages werden gehaald, wordt niet overgenomen door de gemeente.

“Met de excuses voor het Haagse aandeel in het koloniale en slavernijverleden heeft de gemeente Den Haag een eerste stap gezet in de erkenning van de pijn en het verdriet die een groot deel van onze mensen in de Haagse gemeenschappen al generaties lang met zich meedragen", zegt wethouder Mariëlle Vavier (foto onder). "De excuses markeerden ook een startpunt van het verwerkingsproces van het koloniale en slavernijverleden. Maar het slavernijverleden is niet op één pagina samen te vatten. Het is veel gevraagd om te denken dat door één monument alle slachtoffers van het kolonialisme en iedere vorm van slavernij zich erkend zullen voelen."

Tekst gaat door onder foto.

Stap voor stap

"Wij hebben veel waardering voor het advies van de commissie", vervolgt Vavier. "Echter een deel ervan doet wat ons betreft niet genoeg recht aan de unieke positie van de slachtoffers van de Trans-Atlantische slavenhandel en de Caribische slavernij, zoals de burgemeester die wel heeft erkend in de Haagse excuses. Daarom zetten we nu stappen richting een herdenkingsmonument voor het trans-Atlantische slavernijverleden en de Caribische slavernij. Het college neemt hiermee haar verantwoordelijkheid met het uiteindelijke doel dat alle slachtoffers en nazaten kunnen herdenken in gezamenlijkheid. Het monument is een mooie volgende stap op de lange weg die we nog met elkaar moeten afleggen naar verwerking en herstel. Zo gaan we verder, stap voor stap, en met elkaar. Totdat het koloniale verleden deel uitmaakt van het Haagse collectieve geheugen.”

Diep teleurgesteld

Naar verwachting zal het monument pas in juli 2024 kunnen worden onthuld. Dat is dan aan het eind van het herdenkingsjaar waarin de daadwerkelijke afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden centraal staat.

De PvdA in de Haagse gemeenteraad, een van de initiatiefnemers voor het slavernijmonument, zegt "diep teleurgesteld" te zijn dat het niet gelukt is om het monument al dit jaar op 1 juli te kunnen onthullen. “Dat het monument een jaar later is, mag geen excuus voor een kleinere herdenking zijn. We moeten het Herdenkingsjaar Slavernijverleden als gemeente aangrijpen om een grote herdenking in Den Haag te organiseren. Hierbij is het ontzettend belangrijk dat er een locatie met waarde wordt gekozen, denk bijvoorbeeld aan Theater Diligentia waar de eerste bijeenkomsten van de anti-slavernijbewegingen in Den Haag plaatsvonden", aldus gemeenteraadslid Mikal Tseggai.