mainImage

Gemeente moet weren vrachtwagens Gedempte Gracht e.o. uitstellen

16 augustus 2022, 13:25 uur
Den Haag & Regio

Het plan van de gemeente Den Haag om op bepaalde tijden geen vrachtwagens meer toe te staan op de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en een gedeelte van de Paviljoensgracht moet weer van tafel.

Het stadsbestuur wilde op de wegen achter de Grote Markstraat op delen van de dag vrachtwagens weren om de straten zo veiliger te maken voor fietsers die op die tijden niet meer door de Grote Marktstraat zouden mogen rijden.

Het besluit dat het stadsbestuur hiervoor vorige maand heeft genomen, blijkt niet te hebben voldaan aan de regels van de gemeente. Zo is er onvoldoende onderzoek gedaan naar de argumenten in de ingebrachte zienswijzen door belanghebbenden en is het besluit niet tot stand gekomen zoals vooraf was aangekondigd.

De Handhavingsorganisatie van de gemeente heeft daarom het verkeersbesluit ingetrokken. Het stadsbestuur zal na een verkeersonderzoek een nieuw besluit nemen.