mainImage

Gemeente Den Haag moet omgevingsplan Binckhorst aanpassen

25 november 2021, 08:45 uur
Den Haag & Regio

De gemeenteraad van Den Haag moet binnen een half jaar het ‘Omgevingsplan Binckhorst’ op enkele onderdelen aanpassen. Dat volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van woensdag 24 november.

De gemeente wil de Binckhorst, die bekendstond om zijn industrie, bedrijven en kantoren, stap voor stap ontwikkelen tot een stadswijk waar wordt gewoond en gewerkt. Tegen het nieuwe omgevingsplan zijn tien ondernemers uit de Binckhorst in beroep gegaan bij Raad van State. Zij vrezen dat het omgevingsplan hun bedrijfsvoering zal beperken en in de weg zal staan voor hun eigen uitbreidingsplannen.

In het omgevingsplan is bijna de hele Binckhorst aangewezen als zogenoemd ‘transformatiegebied’. Daarbij heeft de gemeenteraad ervoor gekozen om geen aparte bedrijfsbestemmingen op te nemen. Daardoor zijn binnen het transformatiegebied uiteenlopende activiteiten mogelijk. Dit biedt initiatiefnemers zoveel mogelijk ruimte om de nieuwe stadswijk te ontwikkelen. Deze nieuwe manier van planologie loopt vooruit op de Omgevingswet, die medio 2022 in werking zou moeten treden.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft geoordeeld dat deze manier van planologisch inrichten van de Binckhorst mag. In het plan is namelijk vastgelegd dat de bestaande bedrijven in de Binckhorst hun activiteiten, die zijn opgesomd in een tabel in het omgevingsplan, ongehinderd mogen voortzetten en uitbreiden.

Alleen wanneer een bedrijf vertrekt, ontstaat er ruimte voor een nieuwe invulling van het gebied. En als de gemeente een nieuwe ontwikkeling in de buurt van een bestaand bedrijf wil toestaan, gelden de zogenoemde richtafstanden. Dat zijn bufferzones voor bijvoorbeeld geluid, geur en gevaar. De Raad van State is van oordeel dat de rechten van de bestaande bedrijven daarmee ook voor de toekomst voldoende zijn gewaarborgd.

Rechtsonzekerheid

Wel werd in de uitspraak geoordeeld dat de beschrijving van de toegestane bedrijfsactiviteiten op een aantal onderdelen nog onduidelijk of onvolledig is en daarmee in strijd is met de rechtszekerheid. Zo is soms niet duidelijk welke activiteiten nu precies zijn toegestaan. De gemeente moet met een nieuw besluit die onduidelijkheid en daarmee de rechtsonzekerheid voor deze bedrijven wegnemen. Verder werd vastgesteld dat verschillende regels in het omgevingsplan fouten bevatten. Het gaat om regels voor bestaande bedrijven waarvan de gemeente ook heeft erkend dat die niet goed in het plan zijn opgenomen. Deze zullen ook moeten worden hersteld.

5.000 woningen

De gemeente Den Haag laat in een reactie aan Omroep West weten dat de plannen voor het gebied voor het overgrote deel in stand blijven. "Hierdoor kunnen we verder met de transformatie van de Binckhorst. Dit betekent onder meer dat er in totaal 5.000 woningen kunnen worden gebouwd. Een belangrijke stap in de aanpak van de woningnood in Den Haag." Dat de tekst van de plannen iets moet worden aangepast, heeft volgens de gemenete verder geen effect op de totale ontwikkeling van de Binckhorst.


Foto: Nanda Sluijsmans