'Duurzaamheidssubsidies vooral naar mensen met geld'

21 September 2022, 17:41 uur
Den Haag & Regio
mainImage

De organisatie Duurzaam Den Haag wil dat duurzaamheidssubsidies ook voor mensen met een kleine beurs bereikbaar worden. Directeur Joris Wijsmuller pleit voor een "rechtvaardige energietransitie".

Wijsmuller plaatst kanttekeningen bij het coalitieakkoord van het nieuwe stadsbestuur. In een brief aan de gemeenteraad uit hij zijn zorgen over de groeiende kloof tussen rijk en arm, en stelt dat de duurzaamheidssubsidies met langdurige voordelen vooral bij mensen met geld terechtkomen. Waardoor de kloof volgen shem nog verder groeit. "Wie al veel had, krijgt nóg meer, en wie al weinig had, krijgt minder." Wijsmuller roept het stadsbestuur op om met subsidies vooral ook huurders en energiecoöperaties te ondersteunen.

Wijsmuller is wel blij dat er nu eindelijk een akkoord ligt. “Voor de stad en voor duurzaamheid is het cruciaal dat de gemeente een heldere koers heeft voor de lange termijn en vasthoudt aan de doelstelling van klimaatneutraal in 2030.” Daarvoor is volgens de directeur wel een flinke versnelling nodig. "Hoe de versnelling van de energietransitie in kwetsbare wijken wordt georganiseerd en hoe bewoners hierbij worden betrokken, is nog onduidelijk", zegt Wijsmuller. "Duurzaam Den Haag wil, als buitenboordmotor van de gemeente op het gebied van bewonersparticipatie, hier graag bij helpen met de inzet van meer buurtteams en energiecoaches."

Gebrek aan handen

Tot slot vraagt Wijsmuller aandacht voor de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Met de stijgende energierekeningen zijn er juist meer mensen nodig zijn voor het versneld verduurzamen van woningen. Er moet volgens hem snel worden geïnvesteerd in het opleiden van installateurs, energiecoaches en vakmensen. “Maar ik mis concrete plannen en middelen. Geef dit prioriteit en maak hier haast mee. En zorg dat de energietransitie geen vertraging oploopt door gebrek aan handen, maar daadwerkelijk versneld kan worden.”, zo besluit hij zijn brief aan de raad.

 

 

Over Duurzaam Den Haag   

Duurzaam Den Haag is de toonaangevende, deskundige organisatie in Den Haag op het gebied van bewonersparticipatie bij de vormgeving en uitvoering van de Energietransitie, het klimaat adaptief maken van de stad en het stimuleren van bewoners door het activeren, versterken en organiseren van burgerkracht. Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen.    

 

Noot voor de redactie    

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Oosterveen, Corporate Communicatie (06-53 93 87 85) en Joris Wijsmuller, Directeur (06-28 33 49 42)

Meer informatie over Duurzaam Den Haag: www.duurzaamdenhaag.nl