mainImage

Erfgoedclub boos over ‘achterhouden’ advies sloop Dreven

24 november 2021, 16:49 uur
Den Haag & Regio

Ook de landelijke erfgoedvereniging Heemschut heeft zich uitgesproken over het "wegmoffelen van het advies" over de Drevenbuurt door wethouder Martijn Balster van Wonen. “Het is opvallend dat u als wethouder dit zeer zwaarwegende advies terzijde heeft geschoven. Dit is zeer ongebruikelijk.”

Donderdagavond komt het intrekken van de status van beschermd stadsgezicht van de Dreven, Gaarde en Zichten aan de orde in de gemeenteraadsvergadering. Het gaat om wijken in het zuidoostelijkste puntje van Den Haag met 2.000 woningen. In het debat donderdag wordt dan opnieuw gesproken over een negatief preadvies van de Welstands- en Monumentencommissie over de sloop van woningen die samen een beschermd stadsgezicht vormen.

De Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren en de SP dreigen om het vertrouwen in de wethouder op te zeggen, omdat hij het negatief advies van de Welstands- en Monumentencommissie over de sloop een half jaar lang voor zich hield. De Stadspartij vermoedt dat dit was om de raadsleden te winnen voor de sloopplannen.

‘Onbestaanbaar en schandalig’

“Er is maar één relevante partij die ons adviseert over dit ingrijpende besluiten en dat is de Monumentencommissie. Dit geldt als zwaartwegend en ook juridisch als een maatgevend advies waar niet aan voorbij kan worden gegaan”, aldus de Stadspartij in de commissievergadering over dit onderwerp. “Wij moesten het advies zelf uit de collegestukken vissen en halsoverkop agenderen. Het zat niet bij de stukken die we kregen en het was ook niet genoemd. Onbestaanbaar en schandalig. We hebben daar specifiek naar gevraagd en de wethouder antwoordde dat er geen andere adviezen waren. Zelfs na doorvragen bleef de wethouder zwijgen.”