mainImage

'Anticonceptie voor meeuwen is levensgevaarlijk'

30 november 2022, 15:31 uur
Den Haag & Regio

Het voorstel van de partij Hart voor Den Haag om anticonceptie te geven aan meeuwen is onuitvoerbaar. Dat schrijft het stadsbestuur in antwoord op vragen van de partij.

"Een anticonceptiemiddel moet worden toegediend via voedsel", staat in de brief aan de gemeenteraad. "Meeuwen zijn zogenaamde 'bulkfeeders' en eten zo veel mogelijk in één keer. Hiermee is het middel niet te doseren en een overdosering kan eenvoudig resulteren in een vergiftiging." De bewering van Hart voor Den Haag dat in de Belgische plaats Blankenberge al sinds 2018 anticonceptiemiddel wordt toegevoegd aan voedsel in de buurt van meeuwennesten klopt niet volgens het stadsbestuur.

Ook andere methoden om meeuwenoverlast tegen te gaan, bijvoorbeeld om de eieren van de beesten in te smeren met maisolie waardoor de eieren niet uitkomen, kan niet. De Europese Vogelrichtlijn verplicht Nederland en de andere lidstaten om te zorgen dat populaties van wilde vogels in een "gunstige staat van instandhouding" blijven. Omdat landelijk het aantal meeuwen afneemt, is er voor steden "geen tot nauwelijks juridische ruimte om het broedsucces in steden te beperken", aldus de gemeente.

Prachtige vogels

"Meeuwen zijn prachtige vogels en ze horen bij onze stad aan zee. Toch geven ze overlast en dat willen we als college graag terugdringen", aldus het stadsbestuur. "De enige duurzame oplossing is dan ook om buiten de steden de bestaande kolonies te beschermen zodat de Nederlandse meeuwenpopulaties weer een gunstige staat van instandhouding bereiken. Het college heeft er bij de provincie Zuid-Holland op aangedrongen dat provinciaal beleid wordt opgesteld om de broedkolonies op de grond beter te beschermen en gemeentes meer handvatten te geven om overlast te bestrijden."


Foto: VRPress