10.000 Haagse woningen per jaar opknappen en isoleren

18 March 2023, 10:55 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Martijn Beekman

De gemeente Den Haag ondersteunt verhuurders in de particuliere en sociale sector bij het versneld verduurzamen en opknappen van hun bezit. “De opgave is groot en complex, zowel in de aantallen woningen en gebouwen, als in de benodigde aanpak”, zegt wethouder Arjen Kapteijns van Duurzaamheid, Energietransitie en Klimaatadaptatie. Het doel van de gemeente is om het tempo van opknappen en isoleren te verhogen naar 10.000 woningen per jaar waarvan 3.000 corporatiewoningen en 7.000 woningen van particuliere verhuurders en eigenaar-bewoners.

"Ik wil dat iedereen in Den Haag prettig kan wonen in een gezonde, veilige en energiezuinige woning. Dat is nog niet overal in de stad het geval. Met deze EFG-aanpak wil het college niet alleen energiearmoede tegengaan maar ook de uitstoot van CO2 terugdringen en achterstallig onderhoud aanpakken. Iedereen die het nodig heeft moet hulp kunnen krijgen. Dit is een ontwikkeling waar wij als college samen met de stad keihard mee aan de slag moeten", zegt wethouder Kapteijns.

Om de versnelling van 10.000 woningen per jaar te realiseren richt het college zich op de plekken waar dat het hardst nodig is. Dit zijn wijken met vooral woningen voor midden- en lage inkomens in particulier bezit. "Door iedereen die aan de slag wil met isoleren en verduurzamen te helpen en te adviseren wordt de realisatie van de EFG-aanpak mogelijk gemaakt", aldus de wethouder.

Intensieve begeleiding

Het goede gesprek aangaan en vervolgens ook tot actie overgaan vergt veel inzet en begeleiding. Tolken worden ingezet om de hulp in de woning en gesprekken tussen huurders en verhuurders op gang brengen. “Wij verwachten dat er de komende jaren vanuit het Rijk geld vrijkomt om Den Haag verder te verduurzamen. Zo wil Den Haag samen met haar inwoners en corporaties stappen zetten richting een duurzame toekomst”, aldus Kapteins.