STO(M)P de auto

17 November 2022, 13:20 uur
Columns
mainImage

Iedere keer als het gaat om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de stad valt het woord STOMP. Bij het plannen van nieuwe wijken en het opnieuw inrichten van oude wijken of bedrijventerreinen. Ik dacht dat ik steeds hoorde STOP de auto. En dat klinkt niet goed, zeker voor een VVD-er!

Maar bij navraag kreeg ik uitgelegd wat de bedoeling is. STOMP is een ruimtelijk ontwerpprincipe waarbij de mens centraal staat. Bij een duurzame gebiedsontwikkeling kijk je eerst naar Stappen (voetganger)dan naar Trappen (fietser) dan naar OV dan naar Mobiliteitsservices(oa deelvervoer) en als laatste naar de Particuliere auto. Voetgangers en Fietsers krijgen dus een meer prominente plek in het straatbeeld, waar steeds minder ruimte is voor de auto.

En dus lees ik in allerlei bouwplannen dat de parkeernorm naar beneden moet, dat er mensen komen wonen die geen auto meer hebben en dat er volop ruimte komt voor voetgangers, fietsen en OV.

Bij het inrichten van een nieuwe wijk kan ik mij daar nog iets bij voorstellen onder voorwaarde dat er vanaf de start met bouwen er al een goed OV systeem aanwezig is anders gaat het niet lukken. Dat zie je in Rijswijk Buiten. Een groene wijk, maar zonder goed OV en daardoor veel auto’s en hoge parkeerdruk ondanks de hoge parkeernorm.

Maar waar dit niet gaat werken zijn bestaande wijken en bedrijventerreinen. Je kunt methet STOMP principe niet zomaar ineens het aantal auto’s terugdringen in een gebied en de bereikbaarheid van bedrijven op het spel zetten. Parkeerplekken weghalen bij een Casino of uitgaansgelegenheid is geen goed idee en dat lijkt toch echt op: STOP de auto. Het zal ook leiden tot stop of verplaats een onderneming.

En als ik dan hoor dat men overweegt om op basis van dat STOMP principe een einde te gaan maken aan het doorgaande verkeer tussen Rijswijk en Voorburg over Geestbrugweg en PrinsesMariannelaan dan heeft dan een fnuikende werking op het totale verkeerssysteem in Rijswijk en Voorburg en inderdaad heeft dat meer te maken met STOP de auto. Niet doen!

Coen Sleddering is fractievoorzitter van de VVD-Rijswijk