Lezersaantallen Rijswijks Dagblad wederom fors gestegen

8 November 2022, 06:03 uur
Columns
mainImage

Het media-landschap blijft veranderen. De digitale snelweg wordt steeds belangrijker. Papieren 'Huis aan Huis bladen' hebben een steeds kleiner bereik. Zoiets komt ook doordat steeds meer inwoners de sticker op de brievenbus hebben dat zij geen 'Huis aan Huis' bladen in de bus willen. Dit geldt ook voor de gemeente Rijswijk. 

Het bereik van digitale media als Rijswijks Dagblad is wederom groter geworden doordat de lezersaantallen fors zijn gestegen. Het gaat hier inmiddels om duizenden lezers per dag. Ik vind de aantallen indrukwekkend en een bekroning voor onze visie. 

We merken dit ook aan de talrijke dagelijkse reacties we op de artikelen krijgen. Het is een compliment voor onze werkwijze, die onder andere bestaat uit gemiddeld tien Rijswijkse berichten per dag, zeven dagen per week. Dit gebeurt in combinatie met een apart gedeelte voor columns, het Haagse en landelijke nieuws. Hierdoor wordt er voor de lezer een compleet nieuwsoverzicht aangeboden. 

Ik begin iedere ochtend voor Rijswijk rond zes uur met het plaatsen van de eerste artikelen. We zijn dan ook inmiddels een zeer actuele nieuwsredactie uit de gemeente, die de hele dag door artikelen publicieert.  

Tevens is het opvallend dat de artikelen betrekking hebbende op de politiek en de raadsvergaderingen regelmatig hogere lezersaantallen hebben. Ik zag een motie voorbij komen dat diverse fracties de inwoners uit Rijswijk meer bij de raadsveragderingen en de politiek willen betrekken. Een goede zaak. Dit kan sowieso dankzij het bereik van Rijswijks Dagblad waarvan ieder artikel meegaat in de E-Paper, op onze App staat, op de Facebook-pagina van de krant staat vermeld en via het twitter-kanaal wordt verzonden.  

Hetzelfde geldt voor de social media campagnes die we voor bedrijven, lokale overheden en stichtingen uitvoeren. Vooral op het gebied van personeelswerving wordt Rijswijks Dagblad een steeds grotere speler. We bieden hierbij dan ook steeds vaker de helpende hand. Ik geef trouwens ook workshops waarin de ervaringen van digitale media worden gedeeld. 

Geinteresseerd in de cijfers en analyses van Rijswijks Dagblad, een workshop of een samenwerking? Dit laatste geldt niet alleen voor bedrijven maar ook voor stichtingen en verenigingen. In januari bestaan we overigens alweer acht jaar. Mail naar [email protected]

Bart Bakker is journalist, eindredacteur en media-adviseur van Rijswijks & Voorburgs Dagblad. Ook is hij betrokken bij Dagblad070. Alle edities zijn onderdeel van uitgeverij Digitaal Dagblad BV.