Column Paul Francissen: Avalex zegt ‘sorry’

24 February 2018, 00:00 uur
Columns
mainImage
Digitaal Dagblad
Column Paul Francissen: Avalex zegt ‘sorry’

Naar aanleiding van mijn ophef over de uitleg van Avalex van de met de klankbordgroepen in Leeuwendaal gemaakte afspraken, kreeg ik gisteren (donderdag) een uitnodiging om op het stadhuis te komen praten met een hoge ambtenaar en een vertegenwoordiger van Avalex.

Evenals wethouder Ronald van der Meij tijdens de raadscommissie gaven beide heren toe dat de communicatie door Avalex niet goed is gegaan. De gemeente neemt nu het voortouw in de communicatie en zal de bewoners een brief sturen.

Gelukkig is het één keer per vier weken restafval van de baan. Het blijft gewoon om de twee weken. De gemeente en Avalex bieden hun excuses aan voor de ontstane verwarring. Prima, excuses aanvaard, maar zouden ze dat ook gedaan hebben als we niet aan de bel hadden getrokken? Who knows?

Maar wat blijft is de verplichte paarse bak. De werkgroep heeft een fel pleidooi gehouden om de PMD-bak facultatief te maken. Dat wil zeggen dat je die bak niet per se hoeft te accepteren, bij voorbeeld omdat je zelf al het plastic weggooit. Als ik de reacties van vele wijkgenoten lees, ben ik niet de enige die er zo over denkt.

Avalex denkt echter dat de praktijk weerbarstig is en dat mensen eerder hun plastic zullen scheiden als er een aparte bak in de tuin staat en Avalex dat periodiek komt ophalen. Kennelijk hebben ze onvoldoende vertrouwen in de gemotiveerde goede Leeuwendaler die zelf het plastic, etc. wegbrengt . Ik betreur dat.

Er is nog één lichtpuntje: men kan de 240 liter bak omruilen voor een 140 liter bak. Dat geldt ook voor de grijze bak voor het restvuil. Misschien past het dan allemaal net in de voortuin. Avalex heeft dit vergeten aan de bewoners kenbaar te maken maar zal dit alsnog gaan doen.

Intussen lees ik dat het CDA-Rijswijk en ook het CDA-Leidschendam-Voorburg af wil van het omgekeerd (=verkeerd) ophalen van het huisvuil. Oude mensen moet je niet met zakken laten zeulen. Ook de VVD-Leidschendam-Voorburg heeft het gehad met het omgekeerd (dus niet meer) huisvuil ophalen. Ik hoop dat zij met hun streven in hun eigen gemeente voldoende steun krijgen zodat ze ook de verschillende gemeenten die samen het bestuur van Avalex vormen meekrijgen. Het is natuurlijk leuk om de burgers bewust te maken van het belang van afvalstoffen, maar ik begrijp niet waarom dat gepaard moet gaan met een vermindering van de service aan de burger. Wie weet krijgen we in de toekomst in Zuid-Holland nog een grote afvalscheidingsfabriek met de invoering van de veel efficiëntere achteraf scheiding. Dan hoeven we alleen nog maar glas, papier en GFT te scheiden. De rest wordt in de fabriek gescheiden.

Paul Francissen