Column Paul Francissen: Avalex en de PMD bak in Leeuwendaal

20 February 2018, 00:00 uur
Columns
mainImage
Digitaal Dagblad
Column Paul Francissen: Avalex en de PMD bak in Leeuwendaal

Even ter herinnering: in de zomer is door de werkgroepen met Avalex gesproken over het ophalen van rest- en PMD (plastic) –afval in Leeuwendaal. De conclusie was dat Avalex in ieder geval de komende vijf jaar het restafval blijft ophalen en dat de bewoners die dat wensten een extra bak krijgen voor het PMD-afval. Immers een aantal bewoners brengt zelf al regelmatig het PMD afval naar één van de twee containers aan de rand van de wijk.

Nu blijkt dat Avalex deze afspraken wel erg eenzijdig uitlegt en zelfs een beleid bekend gemaakt heeft dat haaks staat op de gemaakte afspraken. Zo wordt het restvuil – als het aan Avalex ligt – nog maar één keer in de vier weken opgehaald en wordt vanuit Avalex de boodschap uitgedragen dat wij de paarse PMD bak niet kunnen weigeren. Argument, zo wordt mij door Avalex medegedeeld, anders raken de containers te snel vol. Begrijpt u het nog? Avalex wil graag afval aan de bron scheiden. Zolang er in Zuid-Holland geen grote afvalscheidingsfabriek is moet dat voorlopig maar. Maar als je daar dan aan mee wil werken door zelf je PMD afval weg te brengen, dan zou dat niet meer kunnen en wordt niet meer op prijs gesteld. Nee, we moeten per se een extra bak in de tuin nemen die door Avalex opgehaald wordt. Wat een rare jongens zijn dat bij Avalex.

Gelukkig hebben we nog een gemeente bestuur, en uiteindelijk is die de baas. Ik heb me dus snel tot wethouder Ronald van der Meij gewend, met de vraag hoe de vork aan de steel zit en met het verzoek Avalex even tot de orde te roepen. Want zo ga je niet met je partners om. We hadden van de gemeente Rijswijk de opdracht om gezamenlijk een plan te bedanken voor het ophalen van restafval en plastic (= inclusief metaal en drinkpakken). Die afspraak heb ik boven geschetst. We hebben geen afspraak gemaakt om het ophalen van het restafval terug te brengen tot één keer in de vier weken.

Ik weet dat Avalex hoopt dat we nog maar weinig restafval overhouden, maar voorlopig is dat niet het geval. Ik vind het ook niet zo fris dat het restafval vier weken blijft staan. Gaan we weer terug naar de 19e eeuw? Het heeft een tijd geduurd, maar op een gegeven moment had men in de gaten dat het tijdig opruimen van afval en een goede riolering noodzakelijk waren voor de volksgezondheid. Kennelijk is die kennis bij |Avalex niet meer voorhanden.

Mijn verzoek aan wethouder Ronald van der Meij is dus om de Avalex even tot de orde te roepen en er voor te zorgen dat ons restafval gewoon om de twee weken wordt opgehaald. Wij zullen jou dankbaar zijn Ronald en op jouw woord kunnen we tenminste vertrouwen.

Paul Francissen