Rijswijks Dagblad | Ook omgeving Sijthoff gebouw wordt aangepakt

Ook omgeving Sijthoff gebouw wordt aangepakt

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Het wijzigingsplan “Herontwikkeling Sijthoff Gebouw” is op 9 april 2019 ongewijzigd vastgesteld.

SB Projects wil het Sijthoff gebouw (deels) transformeren naar een hotel met maximaal 220 kamers. Daarom is een ontwerpwijzigingsplan opgesteld. Voor dit plan zijn er diverse (milieu)planologische aspecten onderzocht en daaruit zijn geen belemmeringen gebleken. Het plan is eveneens in overeenstemming met de toekomstvisie Plaspoelpolder.

SB Projects wil in de toekomst een groter gebied rondom het Sijthoff gebouw transformeren/ontwikkelen. De uitvoering van een bouwplan voor de hotelfunctie zal door de ontwikkelaar gelijktijdig met deze nog uit te werken plannen worden opgepakt.

Het vastgestelde wijzigingsplan wordt met ingang van vrijdag 19 april tot en met donderdag 30 mei 2019 ter inzage gelegd.

Als u het vastgestelde wijzigingsplan wilt inzien, dan kan dat via www.rijswijk.nl/project/sijthoff.


Foto: Digitaal Dagblad