Rijswijks Dagblad | Gemeente: 'Uitzondering voor huizenkopers'

Gemeente: 'Uitzondering voor huizenkopers'

mainImage

De CDA-fractie wil bij monde van raadslid Ron van Duffelen graag van het College van Leidschendam-Voorburg weten op welke termijn verwacht men duidelijkheid van de curator voor kopers en opdrachtgevers verwacht met betrekking tot de gevolgen van het faillissement?

Het College antwoordt hier het volgende op.

"De eerste periode (ca 6 weken) na de faillissementsuitspraak is gewoonlijk cruciaal voor een eventuele overname of doorstart. Omdat er al veel gesprekken gaande zijn, zou daar mogelijk al snel duidelijkheid over kunnen komen. De gemeente zal de curator om een planning vragen".

De gemeente Leidschendam- Voorburg zoekt normaal gesproken geen contact met kopers, omdat de verhouding met de aannemer een privaatrechtelijke aangelegenheid is tussen koper en verkoper, waar de gemeente geen partij in is. Omdat dit faillissement voor de kopers een uitzonderlijke situatie is, is ondersteuning van de gemeente waarschijnlijk wel gewenst.

De kopers van de betrokken projecten in Leidschendam-Voorburg worden daarom alsnog benaderd met de vraag of er behoefte bestaat aan een overleg met de
gemeente. Daarbij kunnen zij hun zorgen uiten, kan de gemeente uitleg geven over het proces en kan bezien worden waar de gemeente mogelijk ondersteuning kan bieden aan de kopers.


Door: Bart Bakker