Rijswijks Dagblad | 'Gemeente loopt geen risico's met Schouten'

'Gemeente loopt geen risico's met Schouten'

mainImage
Chris Schouten (links) en vastgoedspecialist Gert Arie Mijdam (rechts), die zijn zakelijke relatie altijd heeft gesteund. Hetzelfde geldt voor Rene Bogaart, die op Facebook een steunbetuiging voor Chris Schouten schreef.

Sommige raadsleden zijn veel te voorbarig geweest om allerlei zaken over Schouten Bouw te gaan roepen en hiermee de media te gaan zoeken. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de gemeente Leidschendam-Voorburg geen risico's loopt als het bedrijf van Chris Schouten onverhoopt failliet mocht gaan. Het was namelijk al die tijd al bekend dat BPD met de projecten mee heeft getekend.  Er zijn vanuit deze grote ontwikkelaar, het voormalige Bouwfonds, allerlei garanties getekend. Wethouder Jan Willem Rouwendal heeft dit inmiddels aan een aantal betrokken partijen laten weten. 

Uit de beantwoording van de vragen van het College blijkt dat Schouten bij de volgende projecten is betrokken. De wethouder geeft tevens hierover een update als het gaat om de betrokkenheid van de gemeente hierbij. 

1. Klein Plaspoelpolder, deellocatie 1A (Voorburgs Kwartier)

De ontwikkelcombinatie Schouten/BPD heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie 38 grondgebonden woningen. Deze omgevingsvergunning is inmiddels verleend. De bouwactiviteiten zijn gestart.

2. Klein Plaspoelpolder, deellocatie 1B

Met de ontwikkelcombinatie Schouten/BPD heeft de gemeente een intentieovereenkomst afgesloten. Het te realiseren bouwprogramma maakt deel uit van het haalbaarheidsonderzoek. De intentieovereenkomst dient om te kunnen beoordelen of op een locatie een
woningbouwprogramma kan worden gerealiseerd.

3. De Star (Leidschendam)

Met de ontwikkelcombinatie Schouten/Amvest heeft de gemeente een intentieovereenkomst afgesloten. Het te realiseren bouwprogramma maakt deel uit van het haalbaarheidsonderzoek. Het betreft een gecombineerd woningbouwprogramma van sociale woningen en koopwoningen.

4. Westeinderweg (Stompwijk)

Met Schouten heeft de gemeente een intentieovereenkomst afgesloten. Het te realiseren bouwprogramma maakt deel uit van het haalbaarheidsonderzoek.

5. Park Vronesteyn 12B (Voorburg)

Met Schouten is een anterieure overeenkomst voor de realisatie 3 grondgebonden woningen afgesloten. In de anterieure overeenkomst worden specifieke afspraken gemaakt over de ontwikkeling van woningbouw, waaronder de betaling van plankosten. De bouwactiviteiten zijn nog niet gestart.

6. Groene Horsten (Leidschendam)

Schouten heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van 7 grondgebonden woningen. De omgevingsvergunning is in behandeling. De bouwactiviteiten zijn nog niet gestart.

7. Prins Hendriklaan (Leidschendam)

Schouten heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van 4 grondgebonden woningen. De omgevingsvergunning is verleend en de woningen zijn opgeleverd.

8. Leidschendam Centrum

De ontwikkelcombinatie Schouten/BPD heeft voor de locaties Warmoezierstraat en Molenpad de aanvraag omgevingsvergvergunning ingediend. Deze vergunningen zijn inmiddels verleend. De gronden van de resterende bouwlocaties (Rijnlandstraat-Noord, Leytsche Hof,
Schoorlaan en Damlaan ) zijn verkocht, maar nog niet allemaal juridisch geleverd. Alleen de locatie Damlaan is juridisch geleverd.

9. Park 070 (CBS locatie te Voorburg)

De ontwikkelcombinatie Schouten/BPD heeft een aanvraag omgevingsvergunning
ingediend voor de realisatie 229 woningen (appartementen en grondgebonden woningen). De omgevingsvergunning is inmiddels verleend. De bouwactiviteiten zijn nog niet gestart, wel vinden er nu sloopwerkzaamheden plaats om de restanten van het voormalig CBS-kantoorcomplex te verwijderen. Bouwbedrijf Van Wijnen is onlangs aan de ontwikkelcombinatie toegevoegd.
Dit bouwbedrijf zal de hoofdaannemer zijn voor het totale bouwplan.

10. Vlietvoorde (Leidschendam)

De gemeente heeft met de ontwikkelcombinatie Schouten/BPD een Koop-,Realisatie- en Ontwikkelovereenkomst gesloten voor de deelplannen Noord, Oost en Zuid. Het bestemmingsplan is in voorbereiding. De bouwactiviteiten zijn nog niet gestart.

11. Vliethaven (Connexion Leidschendam)

De gemeente heeft met de ontwikkelcombinatie Schouten/ERA een anterieure overeenkomst afgesloten voor de realisatie van 29 grondgebonden woningen. Het bestemmingsplan is in voorbereiding.


Door: Bart Bakker | Foto: Voorburgs Dagblad