Rijswijks Dagblad | Bomenkap afgewend (!)

Bomenkap afgewend (!)

mainImage

Vier bomen achter de Theresiakerk in Rustenburg-Oostbroek dreigden binnenkort gekapt te worden. Maar naar aanleiding van schriftelijke vragen van raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij en op aandringen van buurtbewoners heeft de gemeente de kapvergunning op 19 augustus 2019 gewijzigd. In de vergunning is nu opgenomen dat de bomen pas gekapt mogen worden als er een geldige bouwvergunning is.

Peter Bos: “Dit is goed nieuws. De bomen zouden moeten wijken voor een nieuwbouwplan, maar dat plan is door de gemeenteraad uitgesteld. Logisch dus dat de kap nu ook is uitgesteld.”

Een groep omwonenden uit de wijk Rustenburg-Oostbroek wil de Theresiakerk behouden en heeft van de gemeenteraad een half jaar de tijd gekregen om een alternatief plan te presenteren, waardoor de kerk mogelijk behouden kan blijven.

Peter Bos: “We kijken met spanning uit naar de plannen van de buurt. Ik heb goede hoop dat het uitstel uiteindelijk gaat leiden tot afstel van sloop van de kerk en definitief behoud van de bomen”.

Uiteindelijk zal de gemeenteraad zich opnieuw buigen over de toekomst van de Theresiakerk en de bomen. In de kapvergunning die in 2018 is verleend was verzuimd om de kap te koppelen aan het verlenen van de bouwvergunning. Dat is nu hersteld met een wijzigingsbesluit, zodat de bomen voorlopig kunnen blijven staan.