Rijswijks Dagblad | Ruimte voor de oranje vereniging Sion

Ruimte voor de oranje vereniging Sion

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

In het forum van 6 juni 2019 vroeg de PvdA Rijswijk aan wethouder Keus om de Oranjevereniging Sion zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over het gebruik van het zogeheten “geitenweitje” tegenover hun eigen terrein voor hun activiteiten die meer ruimte nodig hebben. Op 2 juli kwam deze duidelijkheid en de beslissing was helaas niet in het voordeel van de Oranjevereniging Sion. In de communicatie van het college naar bezorgde bewoners en van de vereniging naar hun leden blijft het onduidelijk waar de Oranjevereniging naast hun eigen terrein activiteiten kunnen ontplooien die meer ruimte nodig hebben.

Daarom heeft de PvdA Rijswijk de volgende vragen:

1. Kan het college toelichten waarom er niet voor gekozen is om het “geitenweitje” toe te wijzen aan de Oranjevereniging of dat er een zodanige invulling aan dit stukje grond gegeven kan worden dat deze multifunctioneel inzetbaar is?

2. Waarom heeft de Oranjevereniging zo lang moeten wachten op deze uitkomst?

In uw antwoord naar bewoners zegt u de Oranjevereniging op waarde te schatten en hun bijdrage in de wijk te waarderen. Ook zal de Oranjevereniging worden betrokken bij de invulling van de Buitenplaats van Syon. Maar tijdens de bijeenkomsten van de gemeente, inwoners en de vereniging blijkt dat tot nu vrij weinig gerealiseerd is en er nog te veel onduidelijkheid is over de toekomst van de Buitenplaats en de rol van de Oranjevereniging daarin.

U stelt ook dat toekomstige bewoners goed op de hoogte zijn over de invulling van de ruimte voor hun deur. Toch blijkt dat geenszins uit gesprekken met deze toekomstige bewoners. Zij schrokken zelfs van de gedachte dat hier meerdere keren per jaar evenementen met muziek en veel mensen georganiseerd zouden gaan worden. Daarom hebben we hier de volgende vragen over:

1. Wat is nu echt aan de toekomstige bewoners gecommuniceerd over de invulling van de Buitenplaats? En loopt de communicatie door de makelaar in lijn met die van de gemeente?

2. Kan het college toelichten waarom in de beantwoording naar bezorgde inwoners gezegd wordt dat de Oranjevereniging op waarde geschat wordt, maar het college vervolgens weinig steun biedt aan diezelfde vereniging door hen eerst lang te laten wachten op een beslissing en dat ook deze beslissing niet in hun voordeel is? Welke waarde heeft de Oranjevereniging dan voor dit college?

3. Wanneer gaat de gemeente daadwerkelijk investeren in de Buitenplaats met de aanleg van vaste onderdelen die ook nu al gebruikt kunnen gaan worden door huidige inwoners? Ideeën van bewoners hebben tot nu toe geen vervolg gekregen, omdat er geen budget beschikbaar werd gesteld.

4. En kan de wethouder toch nogmaals het gesprek met de Oranjevereniging aangaan om naar passende oplossingen te zoeken voor de groeiende vereniging en dus ook behoefte aan ruimte? De Oranjevereniging stelt hun toekomst nu ter discussie en dat kan toch niet de bedoeling zijn. Graag een toelichting op uw antwoord.

 


Foto: Digitaal Dagblad