Rijswijks Dagblad | Organisatie avond4daagse stopt

Organisatie avond4daagse stopt

mainImage

De organisatie van de avond4daagse stopt met her organiseren van dit wandelevenement. Op hun facebook site laat de organisatie weten er van uit te gaan dat de gemeente een nieuwe organisatie voor het evenement in het leven roept. Vorig jaar telde het wandelevenement nog duizend deelnemers die konden kiezen uit afstanden tussen de vijf- en 10 kilometer. Vooral bij schoolkinderen, die vaak met hele klassen meedoen, is de wandelvierdaagse populair.

De fractie van RijswijksBelang heeft inmiddels schriftelijke vragen  aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over het stoppen van de organisatie.  RijswijksBelang vraagt wat de gemeente gaat doen om deze traditie in ere te houden en ook of de gemeente bereid is zelf de organisatie op zich te nemen.