Rijswijks Dagblad | Nieuwe burgemeester laat nog even op zich wachten

Nieuwe burgemeester laat nog even op zich wachten

mainImage
Wie wordt de opvolger van burgemeester Michel Bezuijen?

In een, vanwege de COVID-19 crisis ongewone setting in een donkere zaal van de Broodfabriek, hamerde burgemeester Michel Bezuijen (54) dinsdagnacht zijn laatste gemeenteraadsvergadering af. Na ontvangst van een mooie bos bloemen uit handen van het jongste raadslid Floor van Amerongen, dook hij de nacht in, op weg naar het zomerreces, uitmondend in een nieuwe uitdaging, het burgemeesterschap van buurgemeente Zoetermeer.

Vertrouwenscommissie
Het kiezen van een nieuwe burgemeester voor de gemeente die hij achter zich laat, Rijswijk, vergt nog wel de nodige stappen. Het gaat om een uitgebreide procedure, geleid door de Commissaris van de Koning (CdK) van de provincie Zuid-Holland. De gemeenteraad stelt een vertrouwenscommissie samen die de gesprekken voert met de kandidaten. Bij de selectie van deze kandidaten houdt de vertrouwenscommissie zich aan de profielschets die is opgesteld door de gemeenteraad. De CdK doet, op basis van geschiktheid, een voorselectie van de kandidaten, al staat het de vertrouwenscommissie vrij om alle sollicitatiebrieven in te zien.

Op basis van de gesprekken brengt de vertrouwenscommissie verslag uit in een besloten raadsvergadering, waarin de eerste en tweede voorkeur wordt vastgelegd. De kandidaat van de eerste voorkeur wordt vervolgens door de gemeenteraad aanbevolen om te worden benoemd.

Waarnemend
Omdat het benoemen van een nieuwe burgemeester al gauw een paar maanden in beslag neemt, kan er in Rijswijk een waarnemend burgemeester worden benoemd ter overbrugging. Maar dat is niet verplicht. De CdK kan een waarnemend burgemeester aanstellen als hij dit in belang van de gemeente vindt. Een waarnemend burgemeester is niet gelijk aan een locoburgemeester. De locoburgemeester is een wethouder, in Rijswijk Björn Lugthart, die de burgemeester vervangt bij afwezigheid. Een wethouder annex locoburgemeester kan niet tegelijkertijd de waarnemend burgemeester zijn.
De doorlooptijd van de benoemingsprocedure van een nieuwe burgemeester is acht maanden.

Meer informatie over de te volgen procedure is te vinden op:

www.rijksoverheid.nl
www.politiekeambtsdragers.nl

Redactie: Peter Petit