Rijswijks Dagblad | Heeft u een leuk plan voor het Bogaardplein?

Heeft u een leuk plan voor het Bogaardplein?

mainImage
Voordat de schop in het Bogaardplein gaat, kan er in de zomer nog het een en ander worden georganiseerd

Het college van Rijswijk stelt het Bogaardplein ter beschikking als plein voor een echte Rijswijkse zomer. Vanwege bezuinigingen zal de gemeente niet zelf iets organiseren, maar wil wel medewerking verlenen aan mooie initiatieven.

Omdat het Bogaardplein na de zomer op de schop gaat, willen we Rijswijkers nu nog laten genieten van de ruimte die er is. De initiatieven moeten voldoen aan een aantal voorwaarden:

Alleen ideeën van serieuze initiatiefnemers die de capaciteit hebben het initiatief zelf te organiseren en financieren zullen in behandeling worden genomen;

Initiatieven moeten het gebied versterken;

Initiatieven mogen niet concurreren met de huidige horeca-ondernemers en winkeliers van winkelcentrum In de Bogaard;

Initiatieven moeten ‘coronaproof’ worden uitgevoerd; 1,5 meter afstand(externe link)

Het initiatief kan een tijdelijk karakter hebben. Na 15 september is er geen ruimte meer voor initiatieven vanwege de herinrichting van het Bogaardplein.

Heeft u een idee?

Inititatiefnemers kunnen zich melden tot 10 juli via [email protected]