Rijswijks Dagblad | Meer ruimte voor fiets in Rijswijk.

Meer ruimte voor fiets in Rijswijk.

mainImage

De groei van Rijswijk en regio vraagt in de komende jaren ook een structurele verandering in het vervoer, een zogenaamde mobiliteitstransitie, zoals ook in omliggende gemeenten reeds het geval is. 

De gemeente wil gebruik van fiets, openbaar vervoer, lopen en andere vormen van mobiliteit bevorderen om de stad niet volledig dicht te laten slibben. Er zijn maatregelen nodig om de stad bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te houden en om ervoor te zorgen dat de inwoners mobiel blijven. Om het gebruik van de fiets te stimuleren zijn er in Rijswijk plannen voor goede fietsvoorzieningen alsmede veilige, comfortabele en directe fietsroutes. Met de provincie en de Metropoolregio wordt gewerkt aan fietsprojecten zoals de ‘Romeinse route’, beginnend vanaf de Sir Winston Churchilllaan. 

Volgens verkeerswethouder Björn Lugthart dragen de goede voorzieningen bij tot het stimuleren van het gebruik van de fiets en het minder gebruik maken van de auto. Lugthart benadrukt dat hij geen tegenstander van de auto is en dat hij niet bezig is met autootje pesten, maar door daarnaast goede alternatieven te bieden wil hij stimuleren dat mensen de auto vaker laten staan. Terugdringen van het aantal auto’s zal niet lukken, maar de wethouder zou al blij zijn wanneer in 2040 het aantal auto’s in Rijswijk gelijk is aan het huidige aantal. Lugthart zal er zich hard voor maken dat de gemeente het goede voorbeeld gaat geven. Zelf maakt hij wel eens gebruik van zijn KIA, maar burgemeester Michel Bezuijen is niet alleen een fervente hardloper, die onlangs zijn hand niet omdraaide voor het lopen van een marathon ( 42 kilometer en 195 meter), maar ook regelmatig in Rijswijk op de fiets wordt gespot.

Het is ook absoluut niet de bedoeling dat de Rijswijkse ambtenaren die over enkele jaren naar het Huis van Stad verhuizen, gebruik gaan maken van de ondergrondse parkeergarage. Of deze garage er ook daadwerkelijk komt is momenteel nog in studie, maar mocht deze garage er komen, dan is het niet de bedoeling dat de gemeenteambtenaren daar gebruik van gaan maken, ook zij zullen worden gestimuleerd met (elektrische) fiets, of openbaar vervoer te komen. Wijkbewoners, bezoekers van het Huis van de Stad en de schouwburg, kunnen dan wel weer profiteren van de eventuele komst van een parkeergarage. Bij de stationsuitgang aan het Generaal Eisenhowerplein komt een gratis, bewaakte, stalling voor tweehonderd fietsen en scooters. Om de mobiliteitstransitie te financieren wordt de parkeerreserve van de gemeente ingezet.

Tekst: Peter Petit