Rijswijks Dagblad | Eindejaarsbijeenkomst BBR over bedrijfsterreinen

Eindejaarsbijeenkomst BBR over bedrijfsterreinen

mainImage

Maandag werd in een volledig afgeladen Rijswijkse Schouwburg de eindejaarsbijeenkomst gehouden van zeven regionale bedrijfsverenigingen. De BBR (Belangen Bedrijven Rijswijk) organiseerde ook dit jaar weer een indrukwekkende jaarafsluiting, in samenwerking met Vereniging Beheer Forepark, Bedrijvenvereniging Interwateringen, MKB Leidschendam-Voorburg, Bedrijvenvereniging Zichtenburg-Kerketuinen-Dekkershoek, Bedrijvenvereniging BLF en Bedrijvenbelang Westvlietweg.

De presentatie van de eindejaarsbijeenkomst was in vakkundige handen van actrice en presentatrice Marit van Bohemen. Bohemen moest tijdens de opening al direct haar improvisatietalent inzetten omdat de videopresentatie het liet afweten. Op humoristische wist zij dit op te vangen en gaf voor de officiële opening de microfoon over aan burgemeester Michel Bezuijen en BBR voorzitter Peter Hartevelt.

Na woorden van welkom kreeg VVD Kamerlid Sophie Hermans de microfoon. Hermans verving deze avond Minister President Mark Rutte. Rutte moest vanwege de klimaatconferentie in Madrid op het laatste moment helaas afzeggen. Sophie Hermans beloofde tijdens haar toespraak dat Rutte zijn best zal doen om volgend jaar alsnog aanwezig te zijn.  

 

Hierop volgde een korte brainstormsessie waar, naast Sophie Hermans, ook onder meer de Rijswijkse wethouder Armand van der Laar in gesprek gingen over diverse onderwerpen, zoals de toekomst van bedrijfsterreinen in de regio. Er werd onder meer gesproken over zaken als bereikbaarheid, functiemenging (wonen en werken op bedrijfsterreinen) en duurzaamheid. 

Tijdens het debat viel op dat er nog behoorlijk wat haken en ogen kunnen zitten aan het mengen van wonen en werken op bedrijfsterreinen. Zo werd geopperd om wat meer buiten bestemmingsplannen te denken, maar ook op te passen dat de druk om steeds meer woningen te bouwen niet de balans tussen wonen en werken verstoord. 

Sophie Hermans gaf aan dat ondernemers vooral ook zekerheid moeten hebben, dus niet steeds lastig gevallen worden door een overheid hebben die steeds met nieuwe remmende besluiten en regels komt. Wat duurzaamheid betreft voelde men vooral voor het delen van kennis in plaats van druk van bovenaf. Na het officiële deel werd de avond afgesloten door een spetterend stuk stand up comedy verzorgd door Martijn Koning. Koning vertelde ook dat hij dit jaar de oudejaarsconference op RTL 4 zal verzorgen.

Na afloop was er een netwerkborrel waarbij het Rijswijks Dagblad een aantal genodigden sprak. Burgemeester Bezuijen gaf aan te hebben genoten van de geweldige voorstelling van Martijn Koning. Maar naast de entertainment, vond hij het vooral ook een bijzonder nuttige avond. Vooral het verenigen van zoveel bedrijven en het onderling delen van kennis zag hij als een grote meerwaarde. 

 

BBR vicevoorzitter en notaris bij Caminada, Astrid van Steenderen, vertelde dat zij het gespreksonderwerp over het mengen van wonen en werken op bedrijfsterreinen een zeer belangrijk punt vindt waar zorgvuldig over nagedacht moet worden. Wonen op bedrijfsterreinen zou moeten kunnen, maar dan wel onder duidelijke voorwaarden en in beperkte mate. Bedrijven zouden zich bijvoorbeeld niet aan hoeven te passen aan bewoners. Waar bedrijvigheid is, is er mogelijk overlast. In haar optiek zouden ondernemers die al jaren op een bedrijventerrein zitten zich dan ook niet aan moeten passen als er gekozen wordt om woningen een plek te geven binnen bedrijfsterreinen, zoals de Plaspoelpolder.  

Deze mening deelt ook BBR voorzitter Peter Hartevelt. Eventuele bewoners van een bedrijfsterrein zouden volgens Hartevelt te gast moeten zijn. Het mag niet zo zijn dat een bedrijf dat al jaren actief is, zich plots moet aanpassen omdat er woningen in een bedrijventerrein komen. Denk hierbij aan bedrijven die geluid veroorzaken, zoals vrachtwagens die vroeg in de ochtend vertrekken of koelinstallaties die brommen. Alles draait om haalbaarheid, betaalbaarheid, maar vooral ook realisme, aldus Hartevelt. Provinciale Staten lid voor de PVV en Rijswijkse gemeenteraadslid van Beter voor Rijswijk, Ed Braam, is ook deze mening toegedaan. Hij geeft aan dat de belangen verschillen en dat er zorgvuldig over het combineren van wonen en werken moet worden nagedacht. Blind overal woningen bouwen ziet hij als een risico als er geen balans is tussen wonen en werken. 


Tekst en foto's: Jeroen Weber