Rijswijks Dagblad | Eerste atletiekbaan van Nederland in Rijswijk

Eerste atletiekbaan van Nederland in Rijswijk

mainImage

Begin jaren twintig werd er in Nederland voor het eerst een complete atletiekbaan aangelegd: in Rijswijk. 

In 1922 kocht het in Den Haag gevestigde Royal Dutch Shell, met name dat deel van het bedrijf dat indertijd nog ‘De Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij’ heette, het landgoed Te Werve in Rijswijk, op de grens met Den Haag. Oogmerk van deze aankoop was om dit terrein te ontwikkelen tot recreatiepark voor het personeel, met voorzieningen voor voetbal, tennis, zwemmen en roeien. Deze ontwikkeling was vooral ingezet door toedoen van de toenmalige bestuursvoorzitter Henri Deterding, die zeer van het credo anima sana in corpore sano was. Omdat er ondertussen ook een atletiekafdeling was opgericht, kwam al snel het plan ter tafel om een atletiekbaan aan te leggen.

Kijk voor het verdere verhaal (door Paul Wernert) van deze eerste atletiekbaan op: https://sportgeschiedenis.nl/atletiek/de-eerste-complete-atletiekbaan-in-nederland/