Rijswijks Dagblad | Claims kosten dierenarts niet gehonoreerd

Claims kosten dierenarts niet gehonoreerd

mainImage

De fractie van Rijswijks-Belang heeft van het college antwoord gekregen op vragen naar aanleiding van hoge kosten van dierenartsen na het verwijderen van grasaren bij honden in oren en pootjes.

De gemeente Rijswijk meldt dat er na 8 juni 2019 zes claims bij de gemeente zijn ingediend door inwoners van Rijswijk naar aanleiding van kosten bij dierenartsen. Deze claims telden op tot een totaalbedrag van € 1.100,60. Geen van deze claims is gehonoreerd. Verder meldt de gemeente dat de grasaren worden bestreden volgens het Groenbeheerplan 2020- 2023 door randen langs verharding te steken of te maaien waardoor wordt voorkomen dat grasaren (“kruipertjes”) te veel overlast veroorzaken voor huisdieren. “Helemaal te voorkomen is dat niet, want de aren zijn de natuurlijke zaden van bepaalde grassen”.

Intensief gebruikte hondenlosloopgebieden in de wijken worden door de gemeente intensiever beheerd dan vorig jaar. Deze gebieden worden circa eens per 14 dagen gemaaid.