mainImage

AZC Rijswijk zorgt volgens onderzoek niet voor meer criminaliteit

AZC Rijswijk zorgt volgens onderzoek niet voor meer criminaliteit
1 februari 2018, 00:00 uur
Algemeen

Goed nieuws voor gemeenten met een azc en dus ook Rijswijk. Uit onderzoek van het onderzoeksinstituut WODC blijkt dat een asielzoekerscentrum niet voor meer criminaliteit in de wijk zorgt.

Veel mensen vreesden bij de komst van een azc voor meer criminaliteit in de wijk. Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) onderzocht in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid of deze angst gerechtvaardigd is en kwam tot de conclusie dat dit niet het geval is.

Gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gekoppeld met plaatsen delict, aangiften en processen-verbaal, maakten duidelijk dat bewoners van een buurt na de komst van een azc niet aantoonbaar meer risico lopen om slachtoffer te worden van een misdrijf. De kans daarop neemt slechts met 0,03 procent toe en dat is volgens de onderzoekers statistisch niet significant.

Het WODC onderzocht ook de dadersprofielen onder asielzoekers en daaruit blijkt dat jonge mannen uit betrekkelijk veilige landen met weinig kans op een verblijfsvergunning, het vaakst in aanraking kwamen met de politie.


Foto: Digitaal Dagblad