Rijswijks Dagblad | Aanhouder wint in Muziekbuurt

Aanhouder wint in Muziekbuurt

mainImage

Maandag was het tijd voor een feestje in de Muziekbuurt. Na twee jaar knokken ging de voltallige Rijswijkse gemeenteraad vorig week akkoord met een uitgave van circa 120.000 euro voor het aanpassen van de Admiraal Helfrichsingel met de Prinses Beatrixlaan, waarmee de laatste hobbel voor terugkeer van de bus in de wijk was genomen.

En dus werden de duimen opgestoken in de auto’s die de feestvierende Muziekbuurt bewoners in de met rode en blauwe ballonnen versierde abri aan het Waldhoornplein passeerden, werd er flink getoeterd, stapten fietsers af om een vorkje van de zelfgebakken feesttaart mee te prikken en werd er passende muziek gedraaid, van ‘Busje komt zo’ tot ‘Busstop’ van The Hollies, goed voor menig dansje op zowel trottoir als rijweg. “Wat leuk dat de bus weer terug is” roept een voorbij fietsende wijkgenoot de feestvierders nog toe.

BOMB

Dit allemaal tot groot genoegen van Wil Visser van Bewoners Organisatie Muziek Buurt (BOMB). Dertig jaar was hij ondernemer in de Muziekbuurt, in 2019 goed voor 4.215 van de in totaal ruim 53.000 inwoners van de gemeente in de luwte van Den Haag.  Dertig jaar had hij een winkel in de Muziekbuurt, maar zes jaar geleden verplaatste hij zijn nering naar de Huis te Landelaan. Hij zag met lede ogen de naoorlogse buurt met veel groen aan de rand van de gemeente, met de dag achteruit gaan. “Maar ik woon  er wel nog wel steeds”, aldus Visser, “het blijft wel mijn wijkkie”

Samen met Nel Kames, ook woonachtig in de Muziekbuurt, en met  Marc Weterings oprichter van de lokale partij RijswijksBelang, heeft hij twee jaar lang hemel en aarde bewogen om het openbaar vervoer terug te krijgen in de Muziekbuurt. Vooral voor de ongeveer duizend wijkbewoners van boven de 65 jaar waarvan veel noodgedwongen gebruik moeten maken van rollator of ander hulpmiddel. Zij zagen twee jaar geleden plotsklaps bus 23 uit hun wijk verdwijnen en kregen daar helemaal niks voor terug. Als reden voor het verdwijnen van bus 23 werd genoemd de vrije busbaan op de Sir Winston Churchilllaaan, door de bus daar te laten rijden zou drie minuten winst worden geboekt, zo liet de Metropoolregio weten. Een klap in het gezicht van de bewoners die naar het ziekenhuis in Delft moesten, of voor die bewoners die wilden gaan winkelen in de Haagse binnenstad. “ Dat kan gewoon niet, was mijn eerste gedachte toen ik hoorde dat bus 23 onze wijk niet meer aan zou doen” herinnert Kames zich nog als de dag van gisteren. Sindsdien liet ze geen mogelijkheid onbenut wethouder Björn Lugthart tot vervelens toe te vragen naar de stand van zaken met betrekking tot terugkeer van de bus in de wijk en hem te helpen herinneren aan zijn belofte zich in te zetten voor de terugkeer van de bus. Kames wist zich gesteund door de ruim 4.000 handtekeningen onder een petitie van de bewoners die schreeuwden om terugkeer van de bus. Gedurende de afgelopen twee jaar zag ze haar “kindje” opgroeien van lieflijke baby tot opstandige peuter. Visser: “ Nel heeft zich voor meer dan 1000% ingezet voor de terugkeer van de bus”.

Ed Braam

Vooral in het eerste jaar werd er door de Muziekbuurt met kritische ogen gekeken naar de verantwoordelijke wethouder Lugthart met onder meer mobiliteit in zijn portefeuille. Visser terugkijkend :  “Het eerste jaar was ik teleurgesteld in Björn, vond ik dat hij weinig voor onze zaak deed, maar zeker dit tweede jaar heeft hij zich uit de naad gewerkt om de bus in de wijk terug te krijgen”. En zo slaagde Lugthart daarin waar de door de Muziekbuurt bewoners opgetrommelde rijdende rechter, meester Frank Visser, niet in slaagde.

Lugthart komt klokslag één met zijn woordvoerder op de fiets om het feestje extra cachet te geven. De wethouder, die vanwege de huidige werkdruk, veroorzaakt door de nodige hoofdpijndossiers (renovatie oude stadhuis, verbreding Rijksweg A4) snakt naar het reces, kan een succesje wel gebruiken. “De HTM was onverbiddelijk, van een terugkeer van buslijn 23 kon geen sprake zijn. Met de komst van bus 51 van EBS hebben wij nu een prima oplossing, iedere belanghebbende heeft zijn of haar best gedaan, met dit resultaat tot gevolg” aldus Lugthart.

Het succes van de Muziekbuurt is een typisch voorbeeld van burgerparticipatie, een proces dat inwoners de mogelijkheid biedt om de publieke besluitvorming te beïnvloeden. Tijdens de laatste raadsvergadering waar Visser de gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders probeerde te overtuigen dat de wijk echt niet zonder bus kon, was het plotseling een andere lokale politieke partij, Beter voor Rijswijk, die zich nadrukkelijk achter het verzoek van de Muziekbuurt opstelde en zelfs opriep tot actie. Er werd Ed Braam, nestor in de Rijswijkse raad, door sommige volgers op Facebook, verweten dat hij, na twee jaar niks van zich te laten hebben gehoord, nu met de eer wilde strijken. Visser: ,,Dat is absoluut niet waar, Ed heeft ons gedurende deze twee jaar altijd gesteund, we hebben veel adviezen van hem gekregen waar we veel aan hebben gehad”. Visser dankt dan ook nadrukkelijk Braam en zijn partij Beter voor Rijswijk voor hun steun en support vanaf het allereerste begin tot en met zijn laatste inspreekbeurt op het stadhuis. Visser denkt dat, op die gedenkwaardige avond in mei dat hij vanwege de COVID-19 crisis alleen met burgemeester in een spookachtig lege raadszaal zat om in te spreken, het moment is geweest dat de voltallige gemeenteraad zich eindelijk hard wilde maken voor de terugkeer van een bus in ‘zijn’ wijk.

Verloedering

Volgens Lugthart laat dit resultaat zien dat ieder raadslid  “een punt op papier kan zetten, het is een kwestie van blijven volharden, dat laat de inspanning van mevrouw Kames nu toch wel zien, ook als politieke partij kan je iets bereiken”. Wanneer Wil Visser alle festiviteiten achter zich heeft gelaten gaat hij zich weer inzetten voor een volgende zaak. Met raadslid Freek van Bremmelen van de partij Wij gaat hij binnenkort overleggen wat er gedaan moet worden om de verloedering in de Muziekbuurt tegen te gaan. Want de Muziekbuurt zit nog steeds diep in zijn hart.

De Muziekwijkbewoners moeten nog even geduld hebben voordat de bus inderdaad hun wijk weer voor de eerste keer in twee jaar aan gaat doen. Op zondag 13 december, wanneer de winter dienstregeling ingaat, is het pas zover, bus 51 van EBS doet dan twee keer in het uur de wijk aan, bij gebleken populariteit wordt de frequentie wellicht opgevoerd.

Redactie & Foto’s :  Peter Petit