Waar een romantisch brugwachtershuisje al niet toe kan leiden. Op 23 december wordt door de stichting Brugwachtershuisjes het verleden, heden en de toekomst op de Geestbrug in Rijswijk in beeld gebracht. Het ‘informatievenster’, bestaande uit een foto van vroeger, een infopaneel en een dichtregel met thema trekvaarten en brugwachtershuisjes, wordt dan onthuld.

Met een stel dat in 1960 verliefd werd op elkaar en op de Geestbrug wordt de onthulling gedaan. Het echtpaar is  inmiddels 54 jaar getrouwd. Tevens is de bijzondere gelegenheid bedoeld om aandacht te vragen voor het hergebruik van het lege brugwachtershuisje. Na de plechtigheden is om 15.30 uur het brugwachtershuisje te bezichtigen.
De provincie Zuid-Holland heeft subsidiegelden beschikbaar om bestaand erfgoed te behouden voor toekomstige generaties door het te beschermen, te laten beleven en te benutten. De trekvaarten behoren ook erfgoed. Om ook jongeren te informeren over de bijzondere geschiedenis van de trekvaarten over de kwaliteiten en mogelijkheden van de bijbehorende brugwachtershuisjes heeft Stichting Brugwachtershuisjes ‘informatievensters’ ontworpen. Dit gebeurt bij de volgende acht brugwachtershuisjes: Trekvlietbrug (Leiden), Geestbrug (Rijswijk), Oude Tolbrug (Voorburg), Oostpoortbrug en Reineveldbrug (Delft), Kortedijk (Vlaardingen), Ooievaarsbrug (Schiedam) en Achterhavenbrug (Rotterdam