De tweehonderd jaar oude Kastanjeboom voor de ingang van Museum Rijswijk is op 5 februari 2017 gekapt. Om ongelukken te voorkomen, werd het gebied om de boom afgezet en de klus op zorgvuldige en behoedzame manier geklaard. Er waren veel Rijswijkers komen opdagen, om getuige te zijn van dit, voor Rijswijk, toch speciale moment.

Sinds het najaar van 2015 is duidelijk dat de boom is aangetast door de honingzwam. Uit onderzoek blijkt dat de boom binnen enkele jaren zou afsterven. De conditie van de boom was zo slecht geworden dat het gevaar van afbrekende takken steeds groter werd, met alle risico’s van dien voor passanten. In samenspraak met de gemeente Rijswijk is daarom besloten om de boom te kappen.

Voorafgaande aan dit besluit heeft Museum Rijswijk onderzoek laten verrichten in het kader van de wet Natuurbescherming. Deze onderzoeken wezen uit dat er geen beschermde flora en fauna leeft in en nabij de boom. De befaamde bosuil die enige tijd in de boom heeft gewoond, is in 2017 vertrokken.

In samenwerking met de gemeente Rijswijk worden er wel kastjes opgehangen in de Herenstraat en in de museumtuin voor uilen en/of vleermuizen. De boom zal niet helemaal uit het straatbeeld verdwijnen. Dankzij de snoeitechniek kandelaberen zal de stam
en het onderste deel van de takken blijven staan. Het risico van afbrekende takken wordt hiermee weggenomen.

Foto’s en video gemaakt door Wim Mecksenaar: https://www.youtube.com/watch?v=E50C8_TkX1s