Rijswijks Dagblad | Politie houdt controles

Politie houdt controles

mainImage

Afgelopen ochtend is de politie op diverse locaties in Zoetermeer zichtbaar aanwezig geweest en hebben verkeerscontroles gehouden.
De locaties zijn aangedragen door bewoners bij de wijkagenten en via social media.

Zo werd er op de Clauslaan en Willem Dreeslaan tegen 10 bestuurders proces-verbaal opgemaakt ter zake het overschrijden van de maximumsnelheid. Op de Dadelgaarde en de Zegwaartseweg werd gecontroleerd op het negeren van het stopbord. Er werden 5 overtredingen geconstateerd. Bij tuincentrum De Driesprong werden 15 personen bekeurd voor het negeren van een geslotenverklaring. Bij de Aziëweg en Meerzichtlaan werd gecontroleerd op snelheid. Op beide locaties werden geen overtredingen geconstateerd.

Op de Mandelabrug werd gecontroleerd op het gebruik van het onverplicht fietspad door snor en bromfietsers met een verbrandingsmotor. Ook daar werden geen overtreders waargenomen. Tot slot werd er gecontroleerd op de Zuidweg ter hoogte van parkeerplaats De Lus op het negeren van het rode verkeerslicht. Iedereen hield zich op deze locatie aan de regels.


Foto: Politie Zoetermeer