Rijswijks Dagblad | Alarmnummer 112: het hoe en waarom

Alarmnummer 112: het hoe en waarom

mainImage

In verband met 'Europese dag 112' (was op 11-02) ging René Marquard navraag doen bij Politie Haaglanden. René stelde de vragen en woordvoerder Bobby Markus van  politie Haaglanden gaf de antwoorden.

Het 112 alarmnummer is in 2009 ingevoerd door de Europese Unie en alle lidstaten zijn aangesloten. In die 10 jaar nog wat verandert aan het systeem? 
Bobby Markus: “Er zijn geen veranderingen aan het systeem, hooguit dat er in die 10 jaar lidstaten zijn bijgekomen.”

Voor nu en altijd: Wanneer moet je 112 bellen en wanneer niet?
“Uiteraard geldt hiervoor wanneer iedere seconde telt, bel je 112. Maar door 112 te bellen kunnen we ook de heterdaadkracht vergroten. Voorbeeld: zie je een verdachte situatie? Bijvoorbeeld iemand die aan de deur van woonhuis aan het rommelen is en vertrouw je dat niet? Ook dan mag je 112 bellen zodat we met spoed een eenheid (politieauto) die kant op kunnen sturen. Ook mag je 112 bellen voor een dier in nood. Bijvoorbeeld een hond die door het ijs is gezakt en niet uit het wak kan komen. Als het niet spoedeisend is dan kan het politienummer 0900-8844 gebeld worden.”

Hoe ernstig is het wanneer er misbruik wordt gemaakt van dit nummer en zijn de 'bellers' makkelijk op te sporen?
“Door onnodig het alarmnummer 112 te bellen kan het zo zijn dat degenen die ‘echt’ in een noodsituatie verkeren waarbij iedere seconde telt moeten wachten. Wanneer het alarmnummer 112 stelselmatig door een beller misbruikt wordt, kan er voor gekozen worden om het nummer gedurende een uur te blokkeren gevolgd door twee uur. Dit is dus bij grof misbruik van het nummer.”

Wanneer iemand 112 belt, wat is dan de procedure aan  informatie die  jullie dan moeten hebben?
“De eerste vraag die een centralist stelt is: Wat is uw locatie (als de verbinding onverhoopt verbroken wordt, weten we in ieder geval waar we moeten zijn)? De tweede vraag is: Wat is het nummer waarop u te bereiken bent? Als het telefoongesprek onverhoopt wordt verbroken, kan de centralist terugbellen. Derde vraag is: Wat is er aan de hand enz. enz. De centralist probeert in helder te krijgen wat de noodsituatie is zodat er een politiewagen, ambulance of brandweer ingezet dient te worden (of een combinatie van die drie).”